అమ్మకు కుంకుమపువ్వు…ప్రసవం తర్వాత తినడం మంచిదేనా?

ప్రసవం….స్త్రీకి ఓ అద్భుతమైన అనుభూతి. అంత తేలికైన ప్రక్రియ అస్సలు కాదు. ప్రసవించే ముందు స్త్రీలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు, సవాళ్ళు చాలా ఉంటాయి. ప్రసవించిన తర్వాత….చాలా మంది తల్లులు …

Read More