கருப்பு துளைகள்-ஒரு பார்வை

By The News Voice

Pinterest

Pinterest

கருந்துளைகள் என்பது விண்வெளியில் உள்ள விசித்திரமான மற்றும் விஞ்ஞான ரீதியில் ஆர்வத்தை தூண்டும் பொருளாகும்.

Harwardgazzett

கருந்துளைகள் வலுவான ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு விசையுடன் கூடிய அடர்த்தியான ஒன்றாகும்.ஒளி கூட இதனுள் ஊடுருவ இயலாது.

சில சந்தர்ப்பங்களில், கருந்துளைகள் சூப்பர்நோவா வெடிப்பின் போது வெளிப்பட்ட பெரிய நட்சத்திரங்கள் ஆகும்.சில சந்தர்ப்பங்களில், கருந்துளைகள் மில்லியன் அல்லது பில்லியன் நட்சத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.

Pinterest

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தனது பொதுவான சார்பியல் கோட்பாட்டின் மூலம் 1916 இல் கருந்துளைகள் இருப்பதை முதலில் கணித்தார். "கருந்துளை" என்ற சொல் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1967 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க வானியலாளர் ஜான் வீலர் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

Pinterest

Space

பல வருங்களாக கருந்துளைகள் கோட்பாட்டு என்பது பெயரளவில் மட்டுமே அறியப்பட்ட நிலையில் முதல் கருந்துளையானது 1971 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

Pinterest

2019 ஆம் ஆண்டில், தி ஈவென்ட் ஹொரைசன் தொலைநோக்கியானது  கருந்துளையின்  முதல் புகை படத்தைக் கைப்பற்றியது. விண்மீன் M87 இன் மையத்தில் இருந்த கருந்துளையை EHT கைப்பற்றியது

NASA

இதுவரை, வானியலாளர்கள் மூன்று வகையான கருந்துளைகளை அடையாளம் கண்டுள்ளனர் :. அவை நட்சத்திர கருந்துளைகள், அதிசய கருப்பு துளைகள் மற்றும் இடைநிலை கருந்துளைகள்

SCItechdaily

கருந்துளைகளின் அமைப்பு மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை வெளி மற்றும் உள் நிகழ்வு அடிவானம், மற்றும் ஒருமை.

Wallperperflame

உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் இதைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தாலும், கருப்பு துளைகள் என்பது புதிராகவே இருக்கின்றன.